Loading icon
Uşaqlar üçün Təsviri İnkişaf Proqramı

Uşaqlar üçün Təsviri İnkişaf Proqramı

Uşaqlar üçün Təsviri İnkişaf Proqramı (U.T.İ.P.) - uşaqlarda kiçik motorikanın inkişafı üçün nəzərdə tutulmuşdur.  Kiçik motorika – əl biləyi va barmaqlarının köməyi ilə xırda və dəqiq hərəkətlər yerinə yetirməyə xidmət edən sinir, əzələ və dayaq sisteminin birgə koordinasiya olunmuş işidir. Bununla belə, onun inkişafı, həmçinin, duyğu orqanlarının inkişafından asılıdır. Bunlardan əl və ayaq barmaqlarının dəqiq hərəkətlərini görüb yadda saxlamağa xidmət edən gözlərin təsirini xüsusən vurğulamaq olar. Kiçik motorikanın inkişaf səviyyəsi yüksək olan uşaqlar məntiqi düşüncə qabiliyyətinə malik olub, kifayət qədər inkişaf etmiş yaddaş, diqqət və düzgün nitqə malik olurlar.

U.T.İ.P-a  daxil olan mövzular rəsm və əmək təlimləri ilə sıx əlaqəlidir. Burada kiçikyaşlılar boya, karandaş, plastilin, karton, rəngli kağız və s. kimi texnikalarla məşğul olurlar. Məsələn, proqrama daxil olan “Göyqurşağı” mövzusu zamanı  uşaqlar göyqurşağının rəngləri, necə yarandığı-təbiət hadisəsi haqqında məlumat əldə edərək intellektual biliklər qazanır. Rəngli kağızlar ilə karton üzərində göyqurşağı düzəltmək üçün kağızları kəsir, ardıcılığa uyğun rəngləyir və yapışdırır. Bu da uşaqda təfəkkür və düşüncə tərzini, əl-göz koordinasiyasını inkişaf etdirir.

Həftədə 2 dəfə, hər dərs 1.5-2 saat olmaqla, aylıq 120 azn təşkil edir.

Uşaqlar üçün Təsviri İnkişaf Proqramı
Uşaqlar üçün Təsviri İnkişaf Proqramı
Uşaqlar üçün Təsviri İnkişaf Proqramı
Uşaqlar üçün Təsviri İnkişaf Proqramı